મોરબીનો ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટના વખતનો CCTV વિડીયો આવ્યો સામે જુઓ કેવી રીતે સર્જાયું મોતનું તાંડવ