મોરબી પુલ દુર્ઘટના: સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો મામલો, નિવૃત્ત જજના નેતૃત્વમાં SIT તપાસની માંગ; અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોની કરી છે ધરપકડ

મોરબી પુલ દુર્ઘટના: સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો મામલો, નિવૃત્ત જજના નેતૃત્વમાં SIT તપાસની માંગ; અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોની કરી છે ધરપકડ