ઈન્ડિયન બોલર મોહમ્મદ શમીએ પત્ની હસીન જહાંને ભરણપોષણ માટે દર મહિને આપવા પડશે 1.30 લાખ રૂપિયા, બંને 2018થી રહે છે અલગ

ઈન્ડિયન બોલર મોહમ્મદ શમીએ પત્ની હસીન જહાંને ભરણપોષણ માટે દર મહિને આપવા પડશે 1.30 લાખ રૂપિયા, બંને 2018થી રહે છે અલગ