માઉન્ટ આબુમાં માઇનસ 6 ડિગ્રી: નકી લેક, ગુરુશિખર સહિતના સ્થળોએ બરફની ચાદર; અદભુત માહોલની મજા માણવા આબુ ઉપડ્યા ગુજરાતીઓ