નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની ટી-20 મેચને કારણે અમદાવાદમાં મેટ્રો ટ્રેન સેવા રાતના 12.30 વાગ્યા સુધી વધારાઈ

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની ટી-20 મેચને કારણે અમદાવાદમાં મેટ્રો ટ્રેન સેવા રાતના 12.30 વાગ્યા સુધી વધારાઈ