આજે કૉર્પોરેટરોની શપથવિધિ પત્યાં પછી યોજાશે દિલ્લી મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશનના મેયરની ચૂંટણી, આપ-બીજેપી વચ્ચે ફરી હંગામો થવાની સંભાવના

આજે કૉર્પોરેટરોની શપથવિધિ પત્યાં પછી યોજાશે દિલ્લી મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશનના મેયરની ચૂંટણી, આપ-બીજેપી વચ્ચે ફરી હંગામો થવાની સંભાવના