હેલોવીનની રાત્રે અમેરિકાના શિકાગોમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, બે અજાણ્યા લોકોએ ભીડ પર કર્યો ગોળીબાર, 14 ઘાયલ

હેલોવીનની રાત્રે અમેરિકાના શિકાગોમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, બે અજાણ્યા લોકોએ ભીડ પર કર્યો ગોળીબાર, 14 ઘાયલ