મરાઠી એક્ટ્રેસ જયશ્રી ગાયકવાડે ફિલ્મ મેકર સાજિદ ખાન પર લગાવ્યો સેક્સુઅલ હેરેસમેન્ટનો આરોપ, કહ્યું- ‘ઓફિસમાં બોલાવી અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો’

મરાઠી એક્ટ્રેસ જયશ્રી ગાયકવાડે ફિલ્મ મેકર સાજિદ ખાન પર લગાવ્યો સેક્સુઅલ હેરેસમેન્ટનો આરોપ, કહ્યું- ‘ઓફિસમાં બોલાવી અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કર્યો’