પાર્ટી અધ્યક્ષની ચૂંટણીમાં 9385માંથી 7897 મત મેળવી મલ્લિકાર્જુન ખડગે બન્યા કોંગ્રેસના 65માં અધ્યક્ષ, શશિ થરૂરને મળ્યા માત્ર 1072 વોટ

પાર્ટી અધ્યક્ષની ચૂંટણીમાં 9385માંથી 7897 મત મેળવી મલ્લિકાર્જુન ખડગે બન્યા કોંગ્રેસના 65માં અધ્યક્ષ, શશિ થરૂરને મળ્યા માત્ર 1072 વોટ