‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ ના ફેન્સ માટે મોટો આંચકો, 14 વર્ષથી શોના ડાયરેક્ટર રહી ચૂકેલા માલવ રાઝદા છોડ્યો શો

‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ ના ફેન્સ માટે મોટો આંચકો, 14 વર્ષથી શોના ડાયરેક્ટર રહી ચૂકેલા માલવ રાઝદા છોડ્યો શો