પુત્ર અરહાનને ડ્રોપ કરવા માટે અરબાઝ ખાન સાથે એરપોર્ટ પહોંચી મલાઈકા અરોરા, એકબીજાને હગ કરતા જોવા મળ્યા