તુર્કી-સિંરિયા પર કુદરતનો કાળો કહેર: 24 કલાકમાં ચાર ભૂકંપના મોટા આંચકા; અત્યારસુધીમાં 4300થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા

તુર્કી-સિંરિયા પર કુદરતનો કાળો કહેર: 24 કલાકમાં ચાર ભૂકંપના મોટા આંચકા; અત્યારસુધીમાં 4300થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા