લોન્ચ થયાના 4 દિવસમાં જ મહિન્દ્રાની ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી XUV400 ને મળ્યા 10000 થી વધારે બુકિંગ

લોન્ચ થયાના 4 દિવસમાં જ મહિન્દ્રાની ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી XUV400 ને મળ્યા 10000 થી વધારે બુકિંગ