મહિન્દ્રાની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી XUV400 ભારતમાં લોન્ચ, કિંમત 15.99 લાખ રૂપિયાથી શરુ

મહિન્દ્રાની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી XUV400 ભારતમાં લોન્ચ, કિંમત 15.99 લાખ રૂપિયાથી શરુ