મહિન્દ્રાએ લોન્ચ કર્યું Thar નું સૌથી સસ્તું રીઅર-વ્હીલ ડ્રાઈવ વેરીએન્ટ, કિંમત 9.99 લાખ રૂપિયાથી શરુ

મહિન્દ્રાએ લોન્ચ કર્યું Thar નું સૌથી સસ્તું રીઅર-વ્હીલ ડ્રાઈવ વેરીએન્ટ, કિંમત 9.99 લાખ રૂપિયાથી શરુ