મહિન્દ્રાએ લોન્ચ કર્યા એસયુવી સ્કોર્પિયો-Nનાં 5 નવા એન્ટ્રી લેવલ વેરિઅન્ટ, કિંમત 12.49 લાખ રૂપિયાથી શરુ

મહિન્દ્રાએ લોન્ચ કર્યા એસયુવી સ્કોર્પિયો-Nનાં 5 નવા એન્ટ્રી લેવલ વેરિઅન્ટ, કિંમત 12.49 લાખ રૂપિયાથી શરુ