સાઉથના સુપરસ્ટાર મહેશ બાબુના પિતા કૃષ્ણાનું હાર્ટએટેકથી નિધન; 2 મહિના પહેલા તેમના માતાનું થયું હતું અવસાન

સાઉથના સુપરસ્ટાર મહેશ બાબુના પિતા કૃષ્ણાનું હાર્ટએટેકથી નિધન; 2 મહિના પહેલા તેમના માતાનું થયું હતું અવસાન