બાગેશ્વર મહારાજ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને લઈ મહારાષ્ટ્રમાં હોબાળો: કોંગ્રેસ લીડર નાના પટોલેએ સીએમ શિંદેને પત્ર લખી કરી દિવ્ય દરબારને પરમિશન ના આપવાની માંગ

બાગેશ્વર મહારાજ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને લઈ મહારાષ્ટ્રમાં હોબાળો: કોંગ્રેસ લીડર નાના પટોલેએ સીએમ શિંદેને પત્ર લખી કરી દિવ્ય દરબારને પરમિશન ના આપવાની માંગ