ભારત-ન્યુઝીલેન્ડની બીજી ટી-20 મેચમાં લખનૌના ઈકાના સ્ટેડિયમની પીચને લઈ BCCI એક્શન મોડમાં, પીચ ક્યુરેટરની કરી હકાલપટ્ટી

ભારત-ન્યુઝીલેન્ડની બીજી ટી-20 મેચમાં લખનૌના ઈકાના સ્ટેડિયમની પીચને લઈ BCCI એક્શન મોડમાં, પીચ ક્યુરેટરની કરી હકાલપટ્ટી