ગુજરાતી ફિલ્મ ‘લાસ્ટ ફિલ્મ શો’ એ એશિયન વર્લ્ડ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં એવોર્ડ જીત્યો; 25 નવેમ્બરથી OTT પર થશે રીલીઝ

ગુજરાતી ફિલ્મ ‘લાસ્ટ ફિલ્મ શો’ એ એશિયન વર્લ્ડ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં એવોર્ડ જીત્યો; 25 નવેમ્બરથી OTT પર થશે રીલીઝ