લાલુ યાદવનું આજે સિંગાપુરમાં થશે કિડનીનું ઓપરેશન, દીકરી રોહિણી આપશે કિડની, બિહારમાં ઠેર ઠેર પૂજા – પ્રાર્થના ચાલુ

લાલુ યાદવનું આજે સિંગાપુરમાં થશે કિડનીનું ઓપરેશન, દીકરી રોહિણી આપશે કિડની, બિહારમાં ઠેર ઠેર પૂજા – પ્રાર્થના ચાલુ