અરવિંદ કેજરીવાલ અને વિનય કુમાર સક્સેના વચ્ચેનો વિવાદ વધુ વણસ્યો, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે દિલ્હીના સીએમને અપોઈન્ટમેન્ટ આપવાનો કર્યો ઇનકાર

અરવિંદ કેજરીવાલ અને વિનય કુમાર સક્સેના વચ્ચેનો વિવાદ વધુ વણસ્યો, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે દિલ્હીના સીએમને અપોઈન્ટમેન્ટ આપવાનો કર્યો ઇનકાર