પેરિસ ફેશન વીકમાં સિંહના મોંઢાવાળો ડ્રેસ પહેરી જોવા મળી અમેરિકન સુપરમોડલ કાઇલી જેનર, આ નવા લૂકને જોતા રહી ગયા લોકો