‘સૌરાષ્ટ્ર પ્રીમિયર લીગ’ માં કચ્છ વોરિયર્સએ જીત્યો ચેમ્પિયન્સનો ખિતાબ: ફાઈનલમાં ગોહિલવાડ ગ્લેડીએટર્સને 21 રનથી હરાવ્યું

‘સૌરાષ્ટ્ર પ્રીમિયર લીગ’ માં કચ્છ વોરિયર્સએ જીત્યો ચેમ્પિયન્સનો ખિતાબ: ફાઈનલમાં ગોહિલવાડ ગ્લેડીએટર્સને 21 રનથી હરાવ્યું