23 જાન્યુઆરીએ લગ્ન કરશે બોલિવુડ અભિનેત્રી આથિયા શેટ્ટી અને ક્રિકેટર કે.એલ રાહુલ, પાલી હિલનું ઘર રોશનીથી ઝળહળ્યું

23 જાન્યુઆરીએ લગ્ન કરશે બોલિવુડ અભિનેત્રી આથિયા શેટ્ટી અને ક્રિકેટર કે.એલ રાહુલ, પાલી હિલનું ઘર રોશનીથી ઝળહળ્યું