કિમ જોંગે અમેરિકાનું ટેન્શન વધાર્યું; ઉત્તર કોરિયાએ તૈયાર કરી ન્યુક્લિયર એટેક સબમરીન, લોન્ચિંગ સેરેમનીમાં કિમ જોંગે કરી હતી જાહેરાત

કિમ જોંગે અમેરિકાનું ટેન્શન વધાર્યું; ઉત્તર કોરિયાએ તૈયાર કરી ન્યુક્લિયર એટેક સબમરીન, લોન્ચિંગ સેરેમનીમાં કિમ જોંગે કરી હતી જાહેરાત