7 ફેબ્રુઆરીએ જેસલમેરના સૂર્યગઢ પેલેસમાં લગ્ન કરશે સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને કિઆરા અડવાણી, 4 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે પ્રી-વેડિંગ ફંક્શન

7 ફેબ્રુઆરીએ જેસલમેરના સૂર્યગઢ પેલેસમાં લગ્ન કરશે સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને કિઆરા અડવાણી, 4 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે પ્રી-વેડિંગ ફંક્શન