2023 ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લગ્ન કરશે સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને કિયારા અડવાણી, રાજસ્થાનની જેસલમેર પેલેસ હોટલમાં થશે સેરેમની

2023 ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લગ્ન કરશે સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને કિયારા અડવાણી, રાજસ્થાનની જેસલમેર પેલેસ હોટલમાં થશે સેરેમની