ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબર્નમાં તિરંગો લઈ ઊભેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પર ખાલિસ્તાની સમર્થકોએ કર્યો હુમલો, પહેલા મંદિરો પર લખ્યું હતું ‘હિંદુસ્તાન મુર્દાબાદ’