ચલણી નોટ પર ગણેશ-લક્ષ્મીના ફોટો પછી હવે આંબેડકર અને છત્રપતિ શિવાજીનો ફોટો મુકવાની માંગના  મુદ્દે BJPએ કેજરીવાલને ઘેર્યા

ચલણી નોટ પર ગણેશ-લક્ષ્મીના ફોટો પછી હવે આંબેડકર અને છત્રપતિ શિવાજીનો ફોટો મુકવાની માંગના મુદ્દે BJPએ કેજરીવાલને ઘેર્યા