સીબીઆઈનો ધડાકો: સત્તામાં આવ્યા પછી કેજરીવાલ સરકારે કરાવી હતી નેતાઓ અને અધિકારીઓની જાસૂસી, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે કાર્યવાહી કરવા માગી રાષ્ટ્રપતિની મંજુરી

સીબીઆઈનો ધડાકો: સત્તામાં આવ્યા પછી કેજરીવાલ સરકારે કરાવી હતી નેતાઓ અને અધિકારીઓની જાસૂસી, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે કાર્યવાહી કરવા માગી રાષ્ટ્રપતિની મંજુરી