ડિઝાઈનર મનીષ મલ્હોત્રાના ઘરે દિવાળી પાર્ટીમાં ગ્રીન કલરની સાડી પહેરી પતિ વિકી કૌશલનો હાથ પકડીને પહોંચી કેટરીના કૈફ

ડિઝાઈનર મનીષ મલ્હોત્રાના ઘરે દિવાળી પાર્ટીમાં ગ્રીન કલરની સાડી પહેરી પતિ વિકી કૌશલનો હાથ પકડીને પહોંચી કેટરીના કૈફ