વાતચીતની અપીલ કર્યાના કલાકોમાં જ પાકિસ્તાનનો યુ-ટર્ન: કહ્યું- કોઈ મુદ્દે અમારો વિચાર નથી બદલાયો,  કાશ્મીરમાં આર્ટિકલ 370 અને કલમ 35Aને પાછી લાવે ભારત

વાતચીતની અપીલ કર્યાના કલાકોમાં જ પાકિસ્તાનનો યુ-ટર્ન: કહ્યું- કોઈ મુદ્દે અમારો વિચાર નથી બદલાયો, કાશ્મીરમાં આર્ટિકલ 370 અને કલમ 35Aને પાછી લાવે ભારત