ફિલ્મ ‘ફ્રેડી’ માંથી કાર્તિક આર્યનનો ફર્સ્ટ લૂક આવ્યો સામે, પોસ્ટરમાં દેખાયો એક્ટરનો ધાંસુ અંદાજ