કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડી.કે.શિવકુમારનો દાવો, કહ્યું- ‘માત્ર 65 બેઠકો પર જીતશે ભાજપ, લોકો બીજેપીથી નારાજ’

કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડી.કે.શિવકુમારનો દાવો, કહ્યું- ‘માત્ર 65 બેઠકો પર જીતશે ભાજપ, લોકો બીજેપીથી નારાજ’