કર્ણાટકમાં 224 વિધાનસભા બેઠકો પર મતદાન શરૂ, 2 કલાકમાં થયું 8.26% વોટિંગ; ભાજપ, કોંગ્રેસ અને JDS વચ્ચે ટક્કર

કર્ણાટકમાં 224 વિધાનસભા બેઠકો પર મતદાન શરૂ, 2 કલાકમાં થયું 8.26% વોટિંગ; ભાજપ, કોંગ્રેસ અને JDS વચ્ચે ટક્કર