કરણ જોહર ધર્મા પ્રોડક્શનની આવનારી ફિલ્મમાં સૈફ અલી ખાનના પુત્ર ઈબ્રાહીમને કરશે લોન્ચ; જેમાં લીડ રોલમાં જોવા મળશે

કરણ જોહર ધર્મા પ્રોડક્શનની આવનારી ફિલ્મમાં સૈફ અલી ખાનના પુત્ર ઈબ્રાહીમને કરશે લોન્ચ; જેમાં લીડ રોલમાં જોવા મળશે