મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કમલનાથે મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું- ‘2024 માં વિપક્ષ તરફથી પીએમ ઉમેદવાર હશે રાહુલ ગાંધી’

મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કમલનાથે મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું- ‘2024 માં વિપક્ષ તરફથી પીએમ ઉમેદવાર હશે રાહુલ ગાંધી’