કર્ણાટકમાં મ્યુઝિક કોન્સર્ટ દરમિયાન કૈલાશ ખેર પર હુમલો, સ્ટેજ પર ફેંકીને મારી પાણીની બોટલ, આરોપીની ધરપકડ

કર્ણાટકમાં મ્યુઝિક કોન્સર્ટ દરમિયાન કૈલાશ ખેર પર હુમલો, સ્ટેજ પર ફેંકીને મારી પાણીની બોટલ, આરોપીની ધરપકડ