જમ્મુ-કાશ્મીરના ડોડામાં પણ જોશીમઠ જેવાં હાલ: મસ્જિદ, મદરેસા સહિત 21 મકાનોમાં પડી તિરાડો, લોકોમાં ભયનો માહોલ

જમ્મુ-કાશ્મીરના ડોડામાં પણ જોશીમઠ જેવાં હાલ: મસ્જિદ, મદરેસા સહિત 21 મકાનોમાં પડી તિરાડો, લોકોમાં ભયનો માહોલ