મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ જિયો પોતાના બિઝનેસને વધારવા માટે 60 મિલિયન ડોલરમાં ખરીદશે અમેરિકાની દિગ્ગજ આઈટી કંપની Mimosa Networks

મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ જિયો પોતાના બિઝનેસને વધારવા માટે 60 મિલિયન ડોલરમાં ખરીદશે અમેરિકાની દિગ્ગજ આઈટી કંપની Mimosa Networks