ઝારખંડમાં ધનબાદની એક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં લાગી આગ: જીવ બચાવવા ડોક્ટર બાથટબમાં બેઠા, 6 લોકોના મોત

ઝારખંડમાં ધનબાદની એક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં લાગી આગ: જીવ બચાવવા ડોક્ટર બાથટબમાં બેઠા, 6 લોકોના મોત