ઈઝરાયલના જેરુસલેમમાં યહૂદી મંદિરમાં અંધાધૂંધ ગોળીબાર: 7 લોકોના મોત, 10 ઘાયલ, હુમલાખોર ઠાર મરાયો

ઈઝરાયલના જેરુસલેમમાં યહૂદી મંદિરમાં અંધાધૂંધ ગોળીબાર: 7 લોકોના મોત, 10 ઘાયલ, હુમલાખોર ઠાર મરાયો