JEE મેઈન્સનું રિઝલ્ટ જાહેર: અમદાવાદના બે વિદ્યાર્થીઓની 100 ટકા પર્સેન્ટાઇલ; દેશભરમાં કુલ 9 લાખ વિદ્યાર્થીઓમાંથી 20 ને મળ્યા ફુલ માર્ક્સ

JEE મેઈન્સનું રિઝલ્ટ જાહેર: અમદાવાદના બે વિદ્યાર્થીઓની 100 ટકા પર્સેન્ટાઇલ; દેશભરમાં કુલ 9 લાખ વિદ્યાર્થીઓમાંથી 20 ને મળ્યા ફુલ માર્ક્સ