જસપ્રીત બુમરાહ બન્યો પિતા; પત્ની સંજનાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો, ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો શેર કરી જાણકારી આપી

જસપ્રીત બુમરાહ બન્યો પિતા; પત્ની સંજનાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો, ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો શેર કરી જાણકારી આપી