પાલીતાણામાં તોડફોડને લઈને જૈન સમાજમાં ભારે રોષ: શેત્રુંજય મહાતીર્થની રક્ષાના મુદ્દે અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરતમાં જૈન સમાજની આક્રોશભેર રેલી