ગુજરાતમાં ઇસુદાન ગઢવી હશે આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર, કેજરીવાલે કરી જાહેરાત

ગુજરાતમાં ઇસુદાન ગઢવી હશે આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર, કેજરીવાલે કરી જાહેરાત