હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટન બનાવવા પર ઈરફાન પઠાણની ચેતવણી, કહ્યું પસંદગીકારે કેપ્ટનશીપ આપતા પહેલા ફિટનેસની બાબતને પણ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી

હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટન બનાવવા પર ઈરફાન પઠાણની ચેતવણી, કહ્યું પસંદગીકારે કેપ્ટનશીપ આપતા પહેલા ફિટનેસની બાબતને પણ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી