ભારતીય મૂળના 19 વર્ષના યુવકે વ્હાઇટ હાઉસના બેરિકેડ્સમાં ઘુસાડી ટ્રક, કહ્યું- ‘હું રાષ્ટ્રપતિ બાઇડેનને મારવા માગુ છું’; તેની પાસેથી નાઝી ઝંડો મળતા હિટલરથી પ્રભાવિત હોવાની આશંકા

ભારતીય મૂળના 19 વર્ષના યુવકે વ્હાઇટ હાઉસના બેરિકેડ્સમાં ઘુસાડી ટ્રક, કહ્યું- ‘હું રાષ્ટ્રપતિ બાઇડેનને મારવા માગુ છું’; તેની પાસેથી નાઝી ઝંડો મળતા હિટલરથી પ્રભાવિત હોવાની આશંકા