‘આતંકવાદને હથિયાર બનાવીને કોઈ પણ ભારતને સમજૂતી કરવા પર મજબૂર નહીં કરી શકે’, વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરનો પાકિસ્તાન-ચીનને જવાબ

‘આતંકવાદને હથિયાર બનાવીને કોઈ પણ ભારતને સમજૂતી કરવા પર મજબૂર નહીં કરી શકે’, વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરનો પાકિસ્તાન-ચીનને જવાબ